Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens een kosteloos intakegesprek van een half uur – online of fysiek – kijken we samen naar je vraag of het thema waarin je een stap wilt zetten. Als we wat voor elkaar kunnen betekenen maken we nadere afspraken. Dit is altijd maatwerk. Om een idee te geven van de mogelijkheden:

Even sparren! – los gesprek van 1 of 1,5 uur

Eénmalig sparren over je vraag of het onderwerp dat je bezighoudt.

Coachtraject van  5 gesprekken van 1 of 1,5 uur

In het eerste gesprek verkennen en verdiepen we je vraag. In de daaropvolgende gesprekken werken we die verder uit. In het laatste gesprek gaan we in op hoe je na het coachtraject omgaat met je vraag.

Als coach staat bij mij interactie tussen je hoofd (denken), je hart (voelen) en je buik (denken) centraal. Dit geldt zowel voor jou als voor mij als coach. Hieronder kun je hier meer over lezen.

VOELEN geeft contact, WILLEN geeft kracht, DENKEN geeft overzicht

Hoe gebruik ik mijn hart (voelen) bij Coaching aan de Merwede?

Ik ben een gevoelsmens. Ik maak makkelijk verbinding maken met mijn eigen gevoel, emoties en binnenwereld. Mijn inlevingsvermogen in anderen is groot en ik voel emoties en sferen snel aan bij individuen en groepen.

Mijn interesse en nieuwsgierigheid ligt in jouw binnenwereld. Wat beweegt je, wat voelt voor jou op dit moment belangrijk en welke emoties spelen hierbij een rol? Ik ben een coach die weinig ruimte nodig heeft voor zichzelf en die van nature niet of nauwelijks oordeelt over anderen. Je kunt onbevangenheid en openheid van mij verwachten tijdens coachgesprekken.

Coaching op het gebied van levensvragen sluit aan bij mijn interesse in de diepere belevings- en gevoelswereld van jou en van mijzelf.

Hoe gebruik ik mijn hoofd (denken) bij Coaching aan de Merwede?

Tijdens onze gesprekken gebruik ik mijn ratio door coach methodieken in te zetten en om de tijd effectief te gebruiken en bewaken. De methode die ik graag gebruik voor een coachtraject van een aantal gesprekken is de GROW-methode. Dit houdt de volgende stappen in:

G = Goal -> Wat is je doel?

R = Reality -> Waar sta je nu?

O = Options -> Welke opties zijn er?

W = Way Forward -> Welke keuzes maak je?

Mijn ratio zet ik ook graag in voor het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en kennis. Hierdoor kan ik interdisciplinaire kennis inbrengen bij onze gesprekken. Denk aan kennis op het gebied van coaching, psychologie en filosofie.

Tot slot kan ik snel onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en praktisch inspelen op momenten en situaties met het inzetten van verschillende (lichaamsgerichte) oefeningen.

Hoe gebruik ik mijn buik (willen) bij Coaching aan de Merwede?

Vanuit je buik voel je intuïtief wat je wil en wat bij jou past. Tijdens onze sessies zal ik je regelmatig vragen wat voor jou op dit moment belangrijk voelt en wat je graag wil (bereiken). Hier gaan we dan mee aan de slag. Om je te helpen de verbinding met je buik (nog) beter te maken gebruik ik lichaamsgerichte methodes, zoals ademhalings- en mindfulness oefeningen. Ook gebruik ik regelmatig visuele oefeningen, bijvoorbeeld met foto’s of (kaart)spellen.